Mục đích của Rabiti?

Góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thông qua khuyến khích sự tiến bộ từng ngày của trẻ

Giáo viên mầm non

Công cụ linh hoạt, thuận tiện, dễ sử dụng

Giảm khối lượng lao động sư phạm

Được nhà trường và phụ huynh ghi nhận thành tích

Phụ huynh

Công cụ giúp bố mẹ “làm bạn cùng con”

Cập nhật thông tin của con chi tiết, bảo mật

Phối hợp chặt chẽ với nhà trường để phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, đạo đức và tâm hồn cho con

Trường mầm non

Công cụ tương tác khoa học, chuyên nghiệp

Gia tăng giá trị cho phụ huynh

Khuyến khích giáo viên tương tác sâu với trẻ

Ý kiến
khách hàng

Dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc của bé

Ý kiến
khách hàng

Khuyến khích bé tiến bộ hơn

Ý kiến
khách hàng

Các cháu đi học vui hơn